Wymagania dla osób niepełnosprawnych chętnych do podjęcia pracy

WYMAGANIA FORMALNE

  1. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności:
    • Znaczny lub wyjątkowo umiarkowany stopień niepełnosprawności w przypadku upośledzenia umysłowego lub choroby psychicznej.
  2. Podanie z informacją o przebiegu nauki i drogi zawodowej.

PREFERENCJE DO ZATRUDNIENIA W ZAKŁADZIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

  1. Stopień samodzielności pozwalający na przyuczenie zawodowe w zakładzie bez potrzeby udziału osobistego opiekuna w przedziale czasowym co najmniej 7 godzin.
  2. Brak doświadczenia zawodowego bądź bardzo krótki staż dotychczasowej pracy.
  3. Ograniczenie wiekowe dotyczące osób wieku przedemerytalnego i emerytalnego, preferowani absolwenci szkół zawodowych, średnich, uczestnicy WTZ.
  4. Predyspozycje do prac plastycznych i manualnych, obsługi urządzeń i maszyn poligraficznych oraz maszyn krawieckich.
     

Osoby podejmujące pracę w ZAZ ”OSiR” w dalszej perspektywie będą kierowane do pracy w Zakładach Pracy Chronionej oraz na przystosowane stanowiska do innych pracodawców na otwartym rynku pracy.

Informacje przygotowane przez:  Agnieszka Chylewska

Opublikowane przez:  Agnieszka Chylewska

Strona utworzona: 

Ostatnio zaktualizowano: