Zamówienie publiczne ZAZ 1/2024

Zamówienie : Zakup plotera laserowegoZamawiający : Zakład Aktywności Zawodowej „Ośrodek Sportu i Rehabilitacji” w Białych BłotachLink do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/947256